LR Aplinkos ministerija paskelbė Aplinkosauginių mokesčių ir aplinkai padarytos žalos dydžių indeksavimo koeficientus.

Mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir pakuočių atliekomis indeksavimo koeficientas  (2023 m.) – 1,403.

Daugiau informacijos rasite, spausdami nuorodą