Gamtos ateitis - apie mus

VšĮ „Gamtos ateitis“ – licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija, koordinuojanti Lietuvos gamintojų ir importuotojų prekinių pakuočių atliekų tvarkymą.

Organizacijos tikslas – atstovaujant Lietuvos gamintojams ir importuotojams, vystyti skaidrią ir efektyvią pakuočių atliekų tvarkymo veiklą bei įgyvendinti visuomenės švietimo, edukacijos priemones, siekiant didinti gyventojų, savivaldos, verslo atsakomybę ir sąmoningumą aplinkos taršos pakuočių atliekomis bei jų rūšiavimo klausimais.

Organizacija „Gamtos ateitis“ veikia kaip viešoji įstaiga, pagal Aplinkos ministerijos 2016 m. išduotą licenciją, suteikiančią teisę organizuoti pakuočių, pagamintų iš stiklo, plastiko, metalo, popieriaus ir kartono, medžio, kombinuotųjų medžiagų, ir kitų pakuočių atliekų tvarkymą. Organizacija nesiekia pelno, nėra atliekų tvarkymo įrengimų savininkė ar dalininkė.

Gamtos ateitis - apie mus

Misija

Organizuoti skaidrų ir efektyvų gamintojų ir importuotojų pakuočių ir pakuočių atliekų sutvarkymą.

Vizija

Patikimas ilgalaikis partneris gamintojams ir importuotojams, siekiant įvykdyti nustatytas apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo užduotis.

Vertybės

Skaidrumas, Efektyvumas, Ilgalaikė partnerystė

#mumsrūpi

Aplinkosauga

Aplinkosauga

Atliekų kiekių į sąvartynus mažinimas – taršos mažinimas – gamtos išteklių saugojimas.

Visuomene

Visuomenė

Ją supanti švaresnė aplinka – rūšiavimo infrastruktūros plėtra – informacijos sklaida apie atliekų tvarkymą, rūšiavimą.

Verslas

Verslas

Atsakingas gamintojų / importuotojų požiūris – profesionalios konsultacijos – tiksli atliekų apskaitos sistema ir teisinga kaina.

Svietimas

Švietimas

Vartotojų sąmoningumo didinimas – įsitraukimo į aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo problemų sprendimą skatinimas – edukacija aplinkosaugos ir ekologijos klausimais.

#jumssiūlome

1
Sutaupysime Jūsų laiką ir finansines išlaidas, kurias išleistumėte sumokėdami mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis.
2
Pasirūpinsime Jūsų pakuočių atliekų sutvarkymu už konkurencingą kainą.
3
Atsakysime į Jums kylančius klausimus įvairiais pakuočių atliekų tvarkymo ir apskaitos klausimais.
4
Suteiksime profesionalias nemokamas konsultacijas pakuočių apskaitos klausimais, siekiant pakuočių apskaitos atitikimo galiojantiems reikalavimams.
5
Pasiūlysime kvalifikuotus ir efektyvius sprendimus dėl pakuočių atliekų tvarkymo.
6
Suteiksime galimybę dalyvauti mūsų organizuojamuose mokymuose.
7
Reguliariai informuosime apie aktualius teisės aktų pakeitimus ir naujus reikalavimus pakuočių atliekų tvarkymo srityje.
8
Pasitelkdami įvairias švietimo priemones bei būdus skatiname aktyvesnį gyventojų pirminį pakuočių atliekų rūšiavimą tiek atskirose savivaldybėse, tiek nacionaliniu mastu.
9
Bendradarbiausime su savivaldybėmis ir atliekų surinkėjais, naudotojais, eksportuotojais, siekiant užtikrinti atsakingą pakuočių atliekų sutvarkymą – pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti ir naudojimą.