Tvarkymo įkainiai

2023 m. įkainiai

Pakuotės rūšis Pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo įkainiai 2023 metams, Eur už 1 t. į vidaus rinką išleistos pakuotės (be PVM)
Perdirbama pakuotė Neperdirbama pakuotė**
Stiklinė pakuotė 140
Popierinė pakuotė 159 10
Plastikinė pakuotė 414 195
PET pakuotė 341 195
Medinė pakuotė 44 44
Kombinuota pakuotė 251 90
Metalinė (aliuminio) pakuotė 160
Metalinė (juodojo metalo) pakuotė 150
Kita pakuotė 363 500

* Planuojamas išleisti į vidaus rinką pakuočių kiekis papildomai tikslinamas 2023 metų laikotarpyje, Sutartyje numatytomis sąlygomis.

** Gamintojų ir importuotojų asociacija, vykdydama Pavedimo davėjo naudai 2023 metų neperdirbamos pakuotės atliekų tvarkymo užduotis, įsipareigoja sutvarkyti tik tą Pavedimo davėjo išleistos į vidaus rinką neperdirbamos pakuotės atliekų dalį, kurią, remiantis galiojančiais teisės aktais, galima sutvarkyti panaudojant energijai gauti, t.y.: Popierinė pakuotė (neperdirbama) – 4 procentai; Plastikinė pakuotė (neperdirbama) – 10 procentų; PET pakuotė (neperdirbama) – 10 procentų; Medinė pakuotė (neperdirbama) – 10 procentų; Kombinuota pakuotė (neperdirbama) – 5 procentai; Kita pakuotė (neperdirbama) – 23 procentai, skaičiuojant nuo Pavedimo davėjo deklaruoto į vidaus rinką planuojamo išleisti neperdirbamos pakuotės kiekio. Asociacija įsipareigoja užtikrinti tik nurodytos dalies neperdirbamos pakuotės atliekų tinkamą sutvarkymą.

2023 m. pakuotės atliekų tvarkymo įkainiai nustatyti atsižvelgiant į padidėjusias pakuočių atliekų tvarkymo užduotis, išaugusius atliekų tvarkytojų kaštus, Asociacijos garantinio fondo atitikties reikalavimų užtikrinimą bei privalomą Savivaldybių administravimo kaštų padengimą. Informuojame, kad paaiškėjus Savivaldybių vykdomų viešųjų pirkimų dėl pakuočių atliekų tvarkymo rezultatams, pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo įkainiai 2023 metų eigoje gali būti koreguojami.