Aplinkos apsaugos agentūra lapkričio 8d. paskelbė Gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamas pakuočių rinkos dalis. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2022 m. IV ketv., apskaičiuotos pagal 2021 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

Organizacijos pavadinimas Užimama rinkos dalis, % Finansuojamos rinkos dalys, %
stiklinei pakuotei be stiklinės ir medinės pakuotės be medinės pakuotės
VšĮ „Žaliasis taškas“ 57,654335 68,250808 59,173384 61,865643
VšĮ „Gamtos ateitis“ 39,043719 31,749192 40,826616 38,134357

PASTABA. Rinkos dalys apskaičiuotos pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų (FR0524) 2022-10-10 duomenis.