Aplinkos apsaugos agentūra paskelbė Gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamas pakuočių rinkos dalis.

Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų užimamos rinkos dalys 2021 metams apskaičiuotos pagal 2020 m. pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai duomenis:

Organizacijos pavadinimas Užimama rinkos dalis, % Finansuojama rinkos dalis, %
VšĮ „Žaliasis taškas“ 50,850255 52,887714
VšĮ „Gamtos ateitis“ 33,536302 34,880028
VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ 11,761019 12,232258

PASTABA. Rinkos dalys apskaičiuotos pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijų (FR0524) 2021-03-15 duomenis.