Atsako Diana Ramanauskaitė, VšĮ „Gamtos ateitis“ Viešinimo ir marketingo vadovė

Kalbant apie knygos emocinę reikšmę, ne visada lengva knygą įvertinti kaip antrinę žaliavą ir tiesiog išmesti.

Prieš išmesdami knygą, pirmiausia apsvarstykite visas kitas galimybes, kad knygos ir toliau gyventų savo gyvenimą: gal pasiūlykite jas bibliotekai, panaudotų knygų parduotuvei ar pabandykite padovanoti kitiems per daiktų atiduotuves, įvairius dalijimosi daiktais forumus ar grupes socialiniuose tinkluose. Juk tai, kas jums nebereikalinga, gali pradžiuginti kažką kitą.

Bet jei jau nusprendėte, kad vienintelė galimybė jas išmesti ir tokios knygos nieko nesudomins, tada taip – knygas meskite į popieriaus pakuočių / popieriaus atliekoms skirtą konteinerį, kad jos būtų perdirbtos ir virstų naujais, buityje naudingais gaminiais.

Svarbu tai, kad knygos nebūtų supelijusios, drėgnos, kažkur dūlėjusios giliai rūsyje – tokios knygos perdirbimui tikrai netiks. Jas būtina mesti į buitinių atliekų konteinerius.

Popieriui, kartonui skirti konteineriai

Mūsų šalyje popieriui ir kartonui skirti kolektyvinio naudojimo konteineriai. Daugeliui jau įprasta, kad jie yra mėlynos spalvos arba, jeigu tai požeminiai ar pusiau požeminiai konteineriai – dažniausiai turintys mėlynos spalvos dangtį ar ryškų užrašą, kokioms atliekoms konteineris skirtas. Kai kuriose savivaldybėse plastiko ir popieriaus pakuočių atliekos yra metamos į vieną konteinerį – tuomet sekite ir vadovaukitės informacija, pateikiama ant konteinerio.

Rekomendacijos

Jei knygos yra su kietu viršeliu, yra rekomenduojama kietą viršelį atskirti ir jį mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį.

Turbūt visiems kyla klausimas – kietas knygos viršelis gi irgi kartonas, kodėl jis tuomet neperdirbamas? Kodėl reikia jį atskirti ir mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį? Visgi tokius kietus viršelius perdirbti yra pakankamai komplikuota, tad dėl perdirbimo sunkumų juos naudingiau sudeginti, išgaunant energiją.

Ypač senyvi žmonės linkę viską deginti krosnyse, bet ne visų knygų viršeliai tiktų deginti buitinėse krosnyse, nes neretai jie yra laminuoti ar impregnuoti, o degant šioms medžiagoms susidaro įvairūs kancerogeniniai ir aplinkai bei žmonių sveikatai neigiamą poveikį turintys junginiai.

Tokiems viršeliams su komunalinėmis atliekomis patekus į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius naudojančią įmonę, ten atliekos yra dar kartą išrūšiuojamos, joms naudojamos skirtingos saugios tvarkymo ar deginimo technologijos.

Į konteinerius patekusių popieriaus ir kartono atliekos pagal šalyje nustatytą tvarką keliauja į antrinio rūšiavimo įrenginius, kur yra dar kartą perrūšiuojamos pagal medžiagas, tuomet gabenamos į perdirbimo įmones, kur gaminami nauji produktai arba sudėtinės dalys naujiems produktams.

Kuo pavirs knygos, kurios pateks į popieriaus konteinerį?

Globaliai surenkama ir antrinėmis žaliavomis tampa vidutiniškai pusė popieriaus ir kartono atliekų – iš 85 mln. tonų tokių atliekų perdirbama tik apie 44 mln. tonų.

Atkreipkite dėmesį – popierius gali būti perdirbamas iki 4, o kartais ir iki 7 kartų. Tad rūšiuokime – perdirbant popierių gimsta naujos kartoninės pakuotės, gofruotas kartonas, tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai ir kiti nauji gaminiai.

Turime tik vieną žemę – neterškime, rūšiuokime. Gamtos ateitis – mūsų rankose.