Aplinkos ministerijos pasiūlytai pozicijai prisijungti prie Europos plastiko pakto iniciatyvos vakar pritarė Vyriausybė ir įgaliojo ministeriją pasirašyti šį paktą kovo 6 d. per Briuselyje vyksiančioje Europos plastikų konferencijoje. Prancūzijos ir Nyderlandų iniciatyva parengtas Europos plastiko paktas skirtas kovai su vienkartinio plastiko gaminių ir pakuočių vartojimo keliamomis problemomis – tarša plastiko atliekomis ir sudėtingu jų tvarkymu.

Pranešime skelbiama, kad mūsų šalies atstovai taip pat aktyviai prisidėjo rengiant Europos plastiko paktą – jie konsultavosi su verslo, mokslo ir suinteresuotomis institucijomis, dalyvavo šio dokumento rengimo darbo grupės susitikimuose, teikė komentarus ir pastabas. Lietuvoje, siekiant padėti verslui įgyvendinti Europos plastiko pakto tikslus, numatoma peržiūrėti teisinę bazę ir planuoti finansines priemones inovacijų ir perdirbimo srityje. Tikimasi, kad mūsų šalis, įgyvendindama paktą, lengviau įvykdys ir kitus ES žiedinės ekonomikos teisės aktų numatytus tikslus, nes šios problemos aktualumas Lietuvai kasmet tik didėja – 2017 m. buvo surinkta ir kitų atliekų pirminio apdorojimo metu susidarė 93,3 tūkst. tonų, o 2018 m. – jau 100,5 tūkst. tonų plastiko atliekų, didžiąją dalį jų – 61 proc. sudarė plastiko pakuočių atliekos.

Paktu siekiama, kad iki 2025 m. vienkartinių plastiko gaminių ir pakuočių iš žaliavinio plastiko naudojimas Europoje būtų mažinamas bent 20 proc., o visi šie teikiami rinkai gaminiai ir pakuotės, kiek įmanoma, būtų naudojami pakartotinai ir perdirbami. Taip pat siekiama, kad iki 2025 m. būtų perdirbama bent 25 proc. daugiau vienkartinių plastiko gaminių ir pakuočių, o naujuose gaminiuose ir pakuotėse būtų bent 30 proc. perdirbto plastiko.

Prie Europos plastiko pakto iniciatyvos taip pat ketina jungtis ir kitos Europos šalys – Danija, Suomija, Švedija, Ispanija, Portugalija, Italija, Prancūzija ir Olandija.

Plačiau apie tai: http://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.630