Mūsų įkurtas „Ateities pakuotės“ klubas išskiria 5 pagrindines tvarių #pakuočių tendencijas:
1) vienalytis plastikas;
2) geriau išplėtota perdirbimo infrastruktūra;
3) perdirbamas popierus;
4) daugkartinis plastikas;
5) mažesnis plastiko vartojimas.