Naujienos

VšĮ „Gamtos ateitis“ keičia įkainius už pakuočių atliekų tvarkymą 2018 metams

Viešoji įstaiga „Gamtos ateitis“, atstovaudama gamintojus ir importuotojus, vykdo skaidrią, ekonomiškai pagristą ir efektyvią pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veiklą,  todėl visuomet pakuočių atliekos yra tinkamai sutvarkomos, o organizacijai priklausantys nariai įgyja teisę pasinaudoti mokesčio už aplinkos teršimą lengvata. Tačiau besikeičianti pakuočių tvarkymo rinka bei ekonominės aplinkybės sąlygoja tai, kad organizacija privalo nedelsiant imtis neatidėliotinų papildomų priemonių ir peržiūrėti pakuočių atliekų tvarkymo įkainius 2018 metams, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus ir užtikrinti pakuočių atliekų tinkamą sutvarkymą bei pateisinti organizacijos narių teisėtus lūkesčius.

Pakuočių atliekų tvarkymo įkainių gamintojams ir importuotojams pasikeitimą lėmusios priežastys:

  • Atliekų tvarkytojų įkainių gamintojų ir importuotojų organizacijoms pasikeitimas ir kainų padidinimas vidutiniškai 41 proc.,pagrindžiant tai antrinių žaliavų supirkimo pokyčiais tarptautinėje ir vietinėje rinkoje, taip pat – padidėjusia neperdirbamų atliekų dalimi pakuočių atliekų konteineriuose (kaip žinia, pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos paslaugas gali įsigyti tik iš Aplinkos ministerijos įgaliotų atliekų tvarkytojų, tik pirkimų būdu);
  • Antrinių žaliavų – plastikų, kartono atliekų – supirkimo kainų drastiškas sumažėjimas Europoje, susijęs su Kinijos rinkos ribojimais iš užsienio įvežtoms atliekoms, t.y. atliekų importo ribojimas Kinijoje lėmė perteklinės antrinių žaliavų pasiūlos Europos antrinių žaliavų rinkose susidarymą, kas tiesiogiai įtakojo antrinių žaliavų supirkimo kainų reikšmingą kritimą ir su tuo susijusį subsidijų už pakuočių atliekų tvarkymą didėjimą;
  • Atliekų tvarkymo įstatyme įtvirtintos pareigos investuoti į pakuočių surinkimo konteinerių tinklo plėtrą šalyje vykdymas, išaugę pakuočių atliekų rūšiavimo infrastruktūros bei konteinerių aptarnavimo logistikos kaštai.

Pabrėžiame, kad visos iš gamintojų ir importuotojų gaunamos lėšos yra skiriamos pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo užtikrinimui (finansavimui, infrastruktūros plėtrai ir administravimui). VšĮ „Gamtos ateitis“ yra ne pelno siekianti organizacija, kuri, remiantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, negali vykdyti jokios kitos nei licencijuojama veikla ir atitinkamai gauti jokių kitų pajamų.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas įpareigoja teikti paslaugas visiems gamintojams ir importuotojams vienodomis sąlygomis, todėl pakuočių atliekų tvarkymo išlaidų padidėjimas turi būti proporcingas visiems VšĮ „Gamtos ateitis“ pavedimo davėjams, todėl įkainiai keičiami už visus 2018 metus (nuo 2018 m. sausio 1 d.).