Tvarkymo įkainiai

Pakuotės rūšys Pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo įkainiai 2019 m. III-IV ketvirtis, EUR / t į vidaus rinką išleistos pakuotės (be PVM)**
Stiklinė pakuotė 81
Popierinė pakuotė 43
Plastikinė pakuotė 249
PET pakuotė 247
Medinė pakuotė 64
Kombinuota pakuotė 198
Kombinuota pakuotė (VMPK*) 196
Metalinė pakuotė 68
Kita pakuotė 88

*VMPK – vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas.
**Įkainiai nurodyti su pakuočių atliekų tvarkymo, pakuočių atliekų surinkimo infrastruktūros finansavimo, bei sutarties administravimo kaštais.