Tvarkymo įkainiai

Pakuotės rūšys Pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo įkainiai 2018 metams, Eur už 1 t į vidaus rinką išleistos pakuotės (be PVM)**
Stiklinė pakuotė 74
Popierinė pakuotė  36
Plastikinė pakuotė  139
PET pakuotė 117
Medinė pakuotė 36
Kombinuota pakuotė  121
Kombinuota pakuotė (VMPK*)  125
Metalinė pakuotė  79
Kita pakuotė  33

*VMPK – vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas.
**Įkainiai nurodyti su pakuočių atliekų tvarkymo, pakuočių atliekų surinkimo infrastruktūros finansavimo, bei sutarties administravimo kaštais.