Tvarkymo įkainiai

Pakuotės rūšys Pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo įkainiai 2019 metams, Eur už 1 t į vidaus rinką išleistos pakuotės (be PVM)**
Stiklinė pakuotė 79
Popierinė pakuotė  37
Plastikinė pakuotė  173
PET pakuotė 173
Medinė pakuotė 42
Kombinuota pakuotė  142
Kombinuota pakuotė (VMPK*)  138
Metalinė pakuotė  50
Kita pakuotė  80

*VMPK – vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas.
**Įkainiai nurodyti su pakuočių atliekų tvarkymo, pakuočių atliekų surinkimo infrastruktūros finansavimo, bei sutarties administravimo kaštais.