Tvarkymo įkainiai

Pakuotės rūšys Pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo įkainiai 2019 m. I-II ketvirtis, EUR / t į vidaus rinką išleistos pakuotės (be PVM)** Pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo įkainiai 2019 m. III-IV ketvirtis, EUR / t į vidaus rinką išleistos pakuotės (be PVM)**
Stiklinė pakuotė 79 81
Popierinė pakuotė  37 43
Plastikinė pakuotė  173 249
PET pakuotė 173 247
Medinė pakuotė 42 64
Kombinuota pakuotė  142 198
Kombinuota pakuotė (VMPK*)  138 196
Metalinė pakuotė  50 68
Kita pakuotė  80 88

*VMPK – vyraujanti medžiaga popierius ir kartonas.
**Įkainiai nurodyti su pakuočių atliekų tvarkymo, pakuočių atliekų surinkimo infrastruktūros finansavimo, bei sutarties administravimo kaštais.