Pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys

Pakuočių atliekų pavadinimas Naudojimas ir (ar) perdirbimas Užduotis (procentais), atsižvelgiant į tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pakuočių kiekį
Stiklinė pakuotė Perdirbimas 70
Plastikinė, įskaitant PET, pakuotė Naudojimas, iš jo perdirbimas 50 / 37
Kombinuota pakuotė Perdirbimas 25
Kombinuota pakuotė (VMPK) Perdirbimas ar kitoks naudojimas 25 / 20
Metalinė pakuotė Perdirbimas 54
Popierinė ir kartoninė pakuotė Naudojimas, iš jo perdirbimas 80 / 76
Kita pakuotė Naudojimas, iš jo perdirbimas 45 / 22
Medinė pakuotė Naudojimas, iš jo perdirbimas 45 / 35