Naujienos

Supaprastinti pakuočių apskaitos reikalavimai

Aplinkos ministerija balandžio 30 d. pranešė apie supaprastintas pakuočių ir jų atliekų apskaitos reikalavimus ir pakeistas Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles.

Pranešime teigiama, kad jei ligšiolinės taisyklės reikalavo jį pildyti ne rečiau kaip kartą per mėnesį, nuo 2020 m. sausio 1 d. pakuočių apskaitos žurnalą reikės pildyti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Be to, atsižvelgus į ES teisės aktus, nustatyta, kad pakuočių ženklinimas jau bus nebe privalomas, o savanoriškas (nurodant joms pagaminti naudotų medžiagų prigimtį). Taisyklės pakeistos, atsižvelgus į ES reikalavimus, gamintojų bei importuotojų pastabas ir siekiant sumažinti administracinę naštą verslui, ypač smulkiajam. Verslininkų teigimu, supaprastinti pakuočių apskaitos reikalavimai atsilieps ir prekių kainoms – leis jas sumažinti.