Sausio 23 d. buvo sukviesta neeilinė Seimo sesija, kurios pirmajame posėdyje prioritetiniai klausimai buvo skirti aplinkosaugai. Aplinkosaugos – arba kitaip vadinamą „Klaipėdos paketą“ – sudaro Aplinkos ministerijos rengtos Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, Aplinkos apsaugos, Mokesčio už aplinkos teršimą ir Aplinkos monitoringo įstatymų pataisos, susijusios su didesniais taršos mokesčiais ir griežtesne įmonių kontrole.

Pateiktiems siūlymams vakar pritarė visi 89 posėdyje dalyvavę parlamentarai. Už siūlomas pataisas dar turės balsuoti seimas – sausio 28 d. Kaip informuojama LR aplinkos ministerijos išplatintame pranešime – Seimui pritarus šioms pataisoms, aplinkos apsauga šalyje turėtų stiprėti: aplinkos apsaugos pareigūnai turėtų teisę patekti į visų įmonių ir įstaigų teritorijas, jose esančius objektus ir tikrinti, kaip laikomasi aplinkosauginių reikalavimų. Taip pat jie turėtų teisę laisvai imti ėminius, atlikti kontrolinius pirkimus, tyrimus ir matavimus, fiksuoti patikrinimą garso ir vaizdo priemonėmis ir kt. Nustačius, kad nesilaikoma taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar taršos leidimo nustatytų sąlygų ir kyla pavojus aplinkai bei žmonių sveikatai, būtų galima pateikti privalomąjį nurodymą sustabdyti įrenginio ar jo dalies eksploatavimą.

Taip pat siūlomos pataisos numato didesnį mokesčio tarifą už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių ir kitų pokyčių. Dauguma įstatymų pakeitimų, jei juos priims Seimas ir pasirašys prezidentas, įsigalios iškart, o mokestiniai – nuo kitų metų sausio.

Plačiau skaitykite čia.