Rūšiuokime

Bendrieji pakuočių ženklinimo reikalavimai

Bendrieji pakuočių ženklinimo reikalavimai yra nustatyti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose LR Aplinkos ministro 2002 m. birželio 27…

Rūšiuoju plastiko atliekas – rūpinuosi gamtos ateitimi!

Žiedinės ekonomikos dokumentuose numatyta, kad 2030 m. turi būti perdirbta 70% į ES rinką išleidžiamų pakuočių. Plastiko pakuotėms numatytas 55%…

Ko negalima mesti į antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius?

Pasitikrinkime, ar žinome, ko negalima mesti į antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius, kad jos nebūtų užterštos ir tiktų perdirbimui.