Naujienos

Pratęsti terminai pateikti dokumentus per GPAIS

Sausio 15 d. buvo pasirašytas LR Aplinkos ministro įsakymas dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo – jame pakeisti punktai apie tai, kad:

  • sutvarkymą įrodančius dokumentus pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos pavedimo davėjams turės pateikti per GPAIS sistemą ne vėliau kaip per 42 dienas nuo kalendorinių metų pabaigos (t. y. iki vasario 11d.), kai pagal anksčiau galiojusią tvarką terminas pateikti dokumentus buvo – iki sausio 25d.
  • terminas perdirbėjams buvo pratęstas savaitei – iki sausio 22 d.,
  • tvarkytojams terminas pateikti dokumentus organizacijoms pailgėjo nuo sausio 20 d. iki vasario 2 d.

Aplinkos ministerija šiuo pakeitimu atsižvelgė į įmonių prašymus ir 1–2 savaitėms pratęsė terminus, per kuriuos atliekų tvarkytojai, organizacijos ir gamintojai turės pilnai parengti pakuočių ir gaminių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, reikalingus tam, kad Lietuvos gamintojai ir importuotojai galėtų pasinaudoti mokesčio už aplinkos teršimą lengvata už 2018 m. Priešingu atveju Lietuvos gamintojai ir importuotojai netektų teisės pasinaudoti lengvata ir turėtų sumokėti valstybei baudas už 2018 m.

Pagrindinė priežastis pavėlinti dokumentų sutvarkymo terminus buvo įvardinta vis dar su trikdžiais veikianti naujoji gaminių ir atliekų apskaitos sistema GPAIS, per kurią turi būti pateikti pakuočių ir gaminių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai.

Visos trys šalys – atliekų tvarkytojai, organizacijos ir gamintojai – viliasi, kad ilgainiui naująja sistema GPAIS pavyks naudotis sklandžiai, išvengiant klaidų ir neatitikimų bei nevėluojant į nustatytus terminus, nes dabartinė situacija vis dar kelia sumaištį ir įtampą pakuočių atliekų tvarkymo srityje.

Susipažinti su LR Aplinkos ministro įsakymu galite spausdami nuorodą.