Naujienos

Nuo 2019 m. liepos 1 d. keičiasi pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo įkainiai

Informuojame VšĮ „Gamtos ateitis“ pavedimo davėjus, kad, reaguodami į  besikeičiančią pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo rinką ir susiklosčiusias ekonomines aplinkybes ir siekdami toliau tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, skaidriai ir efektyviai organizuoti savo narių pakuočių atliekų sutvarkymą bei pateisinti Organizacijos narių teisėtus ir pagrįstus lūkesčius, buvome priversti peržiūrėti pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo 2019 metų įkainius nuo 2019 m. liepos 1 d.

Pagrindinės pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo įkainių kėlimą įtakojusios priežastys:

  1. Savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, kurių dalyviais privalo būti kiekvienas Organizacijos narys, pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo įkainiai ženkliai išaugo: lyginant su praėjusiais kalendoriniais metais nustatytais įkainiais, kaina vidutiniškai padidėjo daugiau nei 40 procentų.
  2. Pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veiklos kaštus didina ir atliekų tvarkytojų pateiktos pakuočių atliekų tvarkymo kainos dėl ne komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo. Šie kaštai, lyginant 2018 m. ir 2019 m. laikotarpį, vidutiniškai padidėjo daugiau nei 45 procentus.
  3. Atliekų tvarkytojų kainų pakėlimui taip pat didelę įtaką daro padidėjusi neperdirbamų atliekų dalis pakuočių atliekų konteineriuose, sumažėjusios antrinių žaliavų supirkimo kainos, net kelis kartus pabrangusi rūšiavimo paslauga, padidėjęs darbo užmokestis bei išaugusios kuro kainos, taip pat savivaldybių reikalavimas keisti rūšiavimo konteinerių aptarnavimo maršrutų intensyvumą ir juos aptarnauti dažniau.

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, VšĮ „Gamtos ateitis“ neturi ir negali turėti alternatyvių pajamų šaltinių, nes pagrindinė ir vienintelė Organizacijos veikla yra įgyvendinti Organizacijos narių jai pavestas pareigas. Organizacija, negavusi papildomo finansavimo, neturės finansinių galimybių tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus Organizacijos nariams, t. y. Organizacija nebus finansiškai pajėgi tinkamai organizuoti šių metų pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių vykdymą ir dėl šios priežasties Organizacijos nariams kils pareiga susimokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis.

VšĮ „Gamtos ateitis“ taikomi pakuotės atliekų tvarkymo organizavimo įkainiai 2019 metais – spauskite ČIA