Seimas informavo, kad priėmęs Mokesčio už aplinkos teršimą ir Mokesčių administravimo įstatymų pataisas ir siekiant skatinti ūkinės veiklos vykdytojus mažinti aplinkos taršą, padidino mokesčio už aplinkos teršimą tarifus (projektai Nr. XIIIP-4033(3), Nr. XIIIP-4034(2).

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas nustato mokestį už teršimą gaminių atliekomis, pakuočių atliekomis ir sąvartyne šalinamomis atliekomis, taip pat aplinkos teršimą iš stacionariųjų ir mobiliųjų taršos šaltinių. Mokesčio mokėtojams, netvarkantiems pagal naujas nuostatas privalomos pakuočių ir gaminių apskaitos, už nedeklaruotą kiekį mokestis bus skaičiuojamas taikant 2 proc. tarifą nuo prekių apyvartos.

Naujosios nuostatos nuo 2022 m. nustato mažesnius mokesčio tarifus tinkamoms pakartotinai naudoti ar perdirbti pakuotėms ir didesnius – neperdirbamoms pakuotėms, kurios, tapusios atliekomis, gali būti panaudojamos tik energijai gauti arba tik šalinamos.

Už mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir deklaravimo teisingumą bus atsakinga Aplinkos ministerijos įgaliota institucija, o už mokesčio sumokėjimo teisingumą – Valstybinė mokesčių inspekcija.

Plačiau apie tai: http://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.809