Naujienos

Aplinkos ministerija numato pratęsti prisitaikymo prie GPAIS laikotarpį dar dviem mėnesiams

Informuojame, kad visiems verslo subjektams – atliekų darytojams ir tvarkytojams, kurie pagal teisės aktų reikalavimus nuo š. m. sausio 1 d. privalo naudotis nauja GPAIS sistema – pereinamasis laikotarpis prisitaikyti prie GPAIS sistemos gali būti papildomai pratęstas dar iki gruodžio 1 dienos.

Su Aplinkos ministro įsakymo, kuriuo tikslinamas Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas ir pratęsiamas GPAIS pereinamasis laikotarpis, projektu galima susipažinti čia. Pasiūlymus dėl šio projekto galima teikti iki rugsėjo 28 d.

Aplinkos ministerijos atstovų teigimu, papildomas laikotarpis gali būti pratęstas, nes sulaukta gausių užklausų, susijusių su techniniais dalykais, taip pat – teisės aktų reikalavimais. Aplinkos ministerija ragina visus GPAIS vartotojus nelaukti papildomo termino pabaigos, o kuo greičiau pradėti naudotis šia sistema ir tvarkyti apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus.

Pranešime primenama, kad apskaitą, naudodamiesi GPAIS teisės aktais nustatytais atvejais ir tvarka, turi vykdyti atliekų darytojai, atsižvelgiant į susidarančių atliekų kiekį, rūšį, vykdomą veiklą, įmonės dydį, taip pat atliekų tvarkytojai; gamintojai ir importuotojai, teikiantys į rinką gaminius ir pakuotes.

Visą pranešimą galite skaityti http://www.am.lt/VI/index.php#a/19674